Summary of United States Regulation - Hypochlorous Acid 

FDA Food Contact Notification 1811 - Hypochlorous Acid at up to 60 ppm for Produce, Fish & Seafood, Meat and Poultry Sanitation 

Ang hypochlorous acid ay ginagamit sa mga tubig at yelo ng pabrika na nakokontak sa pagkain as spray. wash, rinse, dip, chiller water, and scalding water for whole or cut meat and poultry, including carcasses, parts, trim, and organs; in process water, ice, or brine used for washing, rinsing, or cooling of processed and pre-formed meat and poultry products as defined in 21 CFR 170.3(n)(29) and 21 CFR 170.3(n)(34), respectively; in process water or ice for washing, rinsing or cooling fruits, vegetables, whole or cut fish and seafood; and in process water for washing or rinsing shell eggs.  Visit Source at FDA Website 

FDA Guidance for Industry: Guide to Minimize Microbial Food Safety Hazards of Fresh-cut Fruits and Vegetables 

Ang antimicrobial-activity ng chlorine bilang disinfectant ay nakadepende sa dami ng hypochlorous acid sa tubig.  Ito ay nakadepende sa pH ng tubig, dami ng organic material, at temperatura ng tubig.  Kung ang dami ng hypochlorus acid ay hindi nakontrol sa pagdami ng organic materials sa tubig, bababa ang pagkaepektibo sa pagpapanatili ng water quality. Kung ang fresh-cut processor ay gumagamit ng chlorine bilang disinfectant, nirerekomenda na i monitor ang free chlorine o hypochlorous acid concentrations.   Visit Source at FDA Website 

EPA: Food-Contact Surface Sanitizing Solutions - Allowance of Hypochlorous Acid at up to 200 ppm 

Ang mga sumusunod na chemical substances kapag ginamit bilang sangkap sa anti microbial pesticide formulation ay maaaring i apply sa mga ibabaw na lugar na nahahawakan ang pagkain sa mga pampublikong lugar. Mga gamit sa paggawa ng gatas at paggawa ng pagkain at kutsarat tinidor. Kapag handa nang gamitin, ang huling paggamit na concentration ng hypochlorous acid chemicals ay nasa solusyon nang hindi hihigit ng 200 ppm na tinutukoy bilang free chlorine.  Visit Source at EPA Website 

Food Contact Notification 1811 

FDA
Ang hypochlorous acid ay na clear ng FDA para gamitin sa karne, manok, isda at lamang dagat, prutas at gulay at shell bilang panlinis na hindi na kailangang banlawan. 

FCN 1811 ay ang Food Contact Notification (FCN) mula sa FDA para sa paggamit ng electrolytically generated hypochlorous acid. Gamit bilang pamatay mikrobyo sa solusyon ng tubig sa paggawa at paghanda ng buo o hinating karne o manok. Mga prinoprosesong at ginagawang karne at manok, isda at lamang dagat, prutas at gulay at itlog 

To read more about food contact notification 1811, visit the FDA website in the link below. 

See at FDA Website